Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zálohy na činnost třídy

1. 9. 2019

Vážení rodiče,

ve školním roce 2018/19 byly zálohy na činnost třídy použity k uhrazení:

  • vzdělávací program Planeta Země 3000 - 70 Kč
  • doplatek za pracovní sešity - 65 Kč
  • příspěvek na kopírování - 100 Kč            
  • příspěvek na pomůcky na výtvarnou výchovu - 200 Kč    
  • Česká mše vánoční (vstupné a doprava do Prahy) - 176 Kč     
  • Nicholas Winton (program v MKD) - 50 Kč      
  • příspěvek za webové stránky třídy - 25 Kč      
  • Nespoutaná řeka (Regionální muzeum Mělník) - 30 Kč     
  • společné fotografie třídy (2 fotografie pro žáka a 1 společná do třídy) - 102,50 Kč 
  • fotografie jednotlivců a skupin - 25 Kč/1 fotografie

Do záloh na činnost třídy byla žákům převedena částka 180 Kč (zůstatek ze školní exkurze na Hrubou Skálu), někteří žáci měli zůstatek ze školní exkurze na Königstein (14 Kč nebo 17 Kč).

Zůstatky ze záloh na činnost třídy se u jednotlivých žáků liší (ne vždy se všichni žáci účastní všech společných akcí, lišil se také počet placených fotografií jednotlivců nebo skupin). Přehled čerpání u jednotlivých žáků je k nahlédnutí u mě.

Žádám o zaplacení příspěvku pro školní rok 2019/20. Každý žák ve škole obdrží lístek s přesnou částkou, kterou je třeba uhradit. Částka bude odpovídat tomu, aby stav u všech žáků na začátku školního roku byl 1 000 Kč.

Uhrazení částky proveďte do 15. září buď bankovním převodem, nebo v hotovosti zaplaťte u paní sekretářky. Žádám o uhrazení přesné částky (lístek s informací si žáci přinesou 2. září ze školy).

Ze záloh na činnost třídy budou hrazeny pracovní sešity, potřeby na výtvarnou výchovu, náklady na kopírování, vzdělávací programy a exkurze.

Děkuji.

K. Š.

 

číslo účtu19-204340277/0100

variabilní symbol: 92DDMMRR

(DD - den narození, MM - měsíc narození, RR - poslední dvojčíslí roku narození žáka)